Regulamin

Regulamin serwisu www.biznes-trader.pl.

  1. Serwis www.inwestycje-wroclaw.pl jest własnością firmy Dakid Business Solutions Michał Banaszak, adres: 68-100 Żagań ul.Długa 2 NIP: 924-176-68-89 zwanej dalej "Firmą"

  2. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

1. Firma publikuje w serwisie treści związane z tematyką inwestowania na rynku nieruchomości oraz produktami finansowymi, które posiada w swojej ofercie. Publikowane informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Korzystanie z serwisu http://biznes-trader.pl jest i dobrowolne i płatne.

Użytkownik oświadcza, że treść ogłoszeń jest zgodna z prawdą i stanem rzeczywistym.

3. Korzystanie z serwisu http://biznes-trader.pl , w szczególności: przeglądanie ofert,wysyłanie ofert i wypełnianie formularzy oznacza zgodę na warunki opisane w niniejszym regulaminie.


 

4. Wszelkie treści, poradniki i fragmenty ofert znajdujące się na stronie http://biznes-trader.pl nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane bez zgody firmy.


 

II. Firma nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek szkody cywilne lub finansowe powstałe w wyniku posługiwania się zamieszczonymi informacjami, b) szkody wynikłe z braku dostępu lub chwilowej awarii serwisu www.biznes-trader.pl c) firma nie odpowiada za transakcje przeprowadzone za pośrednictwem strony www.biznes-trader.pl bez czynnego udziału jej pracowników, d) informacje umieszczone w poradnikach i artykułach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako wiążące informacje prawne. III. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści serwisu w każdym momencie.


IV.Informacje przedstawione w serwisie http://biznes-trader.pl w sekcjach Aktualności oraz w stopce serwisu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie odpowiada za wykorzystanie zgromadzonych w serwisie treści.

V.Firma nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem zamieszczonym w serwisie http://biznes-trader.pl oraz indywidualne ustalenia między nimi

Frima nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez zarejestronwanych i niezarejestrowanych użytkowników we wszystkich sekcjach serwisu.

  • Firma ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, zawiera treści rasistowskie, towarzyskie, erotyczne, lub obrażające osoby trzecie, naruszające prawa autorskie, wprowadzające w błąd lub treści szkodlwe dla funkcjonowania serwisu.

  • Firma ma prowo usunięcia ogłosznia jeśli użytkownik przypisuje ogłoszniu nienaturalną ilość linków a co zatym idzie powoduje szkodliwą dziiałalność dla serwisów oraz jego użytkowników.powszechnie uznane za obraźliwe,

Firma ma prawo do zablokowania każdego ogłoszenia szkodzącego pozostałym użytkownikom serwisu oraz godzącego w dobre imię serwisu: http://biznes-trader.pl


 

Polecane

Reklama